O firmie

Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi ; Bytom ,Tarnowskie Góry, Chorzów , Świętochłowice. ŚLĄSK

 Zarzadząnie nieruchomościami :  Bytom ,Chorzów, Tarnowskie Góry , ŚLĄSKIE ( SILESIA)
Nowatorskie spojrzenie na klienta i jego potrzeby

Z uwzględnieniem najlepiej podjętych interesów właścicieli , jesteśmy w stanie odciążyć państwa od kłopotliwych czasochłonnych formalności i codziennych czynności związanych z funkcjonowaniem nieruchomości.


MISJA
Firma ,, Nieruchomości J.Krawczuk” cały wysiłek działalności poświęca obsłudze nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zaspakajanie potrzeb klientów, oferując im najszerszą gamę produktów z zakresu Facility Management dla nieruchomości osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw, jest jej podstawowym celem. Wspierana jest profesjonalizmem, ciągłym doskonaleniem usług, zaawansowaną technologią informatyczną i doświadczeniem w branży.

STATUS PRAWNY
Firma" Nieruchomości J.Krawczuk" z siedzibą w Tarnowskich Górach jest firmą prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Urzędzie Miasta Tarnowskie Góry pod nr ewidencyjnym 9462/98. Posiada oddział w Bytomiu przy ul. Moniuszki 20. Właściciel firmy P. Józef Krawczuk uzyskał jako jeden z pierwszych w kraju licencję o nr 182 nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 uprawniającą do wykonywania działalności zawodowej w tym zakresie. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Jest Vice-Prezesem Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów w Krakowie oraz członkiem Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów w Gdańsku.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Podstawową działalnością firmy jest prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług administrowania i zarządzania zasobami mieszkaniowymi, oraz lokalami użytkowymi, garażami i obiektami komercyjnymi będącymi własnością przedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych, oraz stanowiących współwłasność osób fizycznych. Zajmuje się także zarządem sądowym ustanowionym w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego. Do obsługi administrowanych zasobów mieszkaniowych wykorzystuje nowoczesne rozwiązania organizacyjne wypracowane w drodze doświadczeń praktycznych oraz nowoczesne programy informatyczne do obsługi finansowo- księgowej. Prowadzi konsultacje i wspomaga wspólnoty mieszkaniowe - które chcą wkroczyć w samodzielność - w zakresie tworzenia podstawowych dokumentów organizacyjnych. Pan J. Krawczuk posiada 21 letnią praktykę zawodową wynikająca z obsługi nieruchomości spółdzielczych i nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z terenu Tarnowskich Gór i Bytomia.

Prowadzimy nieodpłatne doradztwo w zakresie powołania wspólnot mieszkaniowych we Spółdzielniach Mieszkaniowych i ich secesji / odłączenia, a także zmiany zarządcy spółdzielczego.