Oferta

Bytom,Chorzów ,Tarnowskie Góry

Administrowanie nieruchomościami
budynkowymi

Administrowanie nieruchomością polega między innymi na wykonywaniu obowiązków związanych z utrzymaniem nieruchomości w sprawności technicznej ,nadzoru nad utrzymaniem porządku, prowadzeniem ewidencji księgowej kosztów i przychodów (dochodu) Decyzje strategiczne dla nieruchomości wspólnej podejmowane są przez Zarząd współwłaścicieli/właścicieli.
 
Bytom,Chorzów ,Tarnowskie Góry

Oferta dla spółdzielców


Każdy z nas zapewne chce mieszkać w budynku zadbanym, czystym, bezpiecznym i ponosić jak najniższe koszty utrzymania. Można to osiągnąć w dobrze zarządzanej wspólnocie, w której nie ma problemów z funkcjonowaniem instalacji i urządzeń wspólnych, utrzymaniem czystości i porządku na terenach należących do wspólnoty.
Poznaj szczegóły oferty   Poznaj szczegóły oferty

 
   
Doradztwo nieruchmościowe 

Naszym celem jest zapewnienie kompetentnej, obiektywnej i profesjonalnej informacji. Doradztwo obejmuje wszystkie zakresy działalności, takie jak zarządzanie, obrót, najem, planowanie, finansowanie, wycena, opinie biegłych sądowych i inne podobne usługi. Szczególnie polecamy Państwu nieodpłatne doradztwo w zakresie procesu powołania wspólnot mieszkaniowych we spółdzielniach mieszkaniowych ich secesji i zmiany sposobu prowadzenia zarządu.
  Oferta dla przedsiębiorstw

Wychodząc naprzeciw przedsiębiorstwom które zamierzają powierzyć niektóre funkcje działalności podmiotom zewnętrznym nabiera znaczenia znalezienie odpowiedniego partnera do współpracy na zasadach autsourcingu. Oferujemy usługi z zakresu Facility Menagement dla przedsiębiorstw które są zainteresowane obniżeniem kosztów poza operacyjnych przy jednoczesnym skoncentrowaniu środków i narzędzi na procesie produkcji jako zadania głównego.
Poznaj szczegóły oferty   Poznaj szczegóły oferty