Oferta dla przedsiębiorstw

Wychodząc naprzeciw Przedsiębiorstwom które zamierzają powierzyć niektóre funkcje działalności podmiotom zewnętrznym nabiera znaczenia znalezienie odpowiedniego partnera do współpracy na zasadach autsourcingu.
Firma ,, Nieruchomosci J. Krawczuk „ oferuje usługi z zakresu Facility Menagement na zasadach opisanych jak wyżej ukierunkowane na przedsiębiorstwa które są zainteresowane obniżeniem kosztów poza operacyjnych występujących na nieprodukcyjnej części infrastruktury przedsiębiorstwa przy jednoczesnym skoncentrowaniu środków i narzędzi na procesie produkcji jako zadania głównego.  

Aktualnie proponujemy Państwu:
Niektóre zadania panelu eksploatacyjno-ekonomicznego F.M.  Wybrane zadania panelu Ekonomicznego F.M. Wykonywanie zadań z zakresu Facility Menagement będzie w oparciu o zawartą umowę ,którego zakres zastanie ustalony w treści umowy przez zleceniodawcę.

Cena usługi do negocjacji jest ona uzależniona od zakresu obowiązków wynikających z zakresu FacilityMengement.