Nowatorskie spojrzenie na Klienta i jego potrzeby

Firma Nieruchomości J.Krawczuk cały wysiłek działalności poświęca obsłudze nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zaspakajanie potrzeb klientów, oferując im najszerszą gamę produktów z zakresu Facility Management dla nieruchomości osób fizycznych , wspólnot mieszkaniowych , przedsiębiorstw, jest jej podstawowym celem.
 

          Wspierana jest profesjonalizmem, ciągłym doskonaleniem usług, 
        zaawansowaną technologią informatyczną i doświadczeniem w branży.Podstawową działalnością firmy jest prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług administrowania i zarządzania zasobami mieszkaniowymi, oraz lokalami użytkowymi, garażami i obiektami komercyjnymi będącymi własnością przedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych, oraz stanowiących współwłasność osób fizycznych. Zajmuje się także zarządem sądowym ustanowionym w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego.